آموزش ریاضی هشتم | هم نهشتی مثلث ها | علی نادری

میهن مکتب
منتشر شده در 23 آبان 1398

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل هندسی (تقارن، دوران و انتقال) طوری بر شکل دیگرمنطبق کنیم که کاملاً یکدیگر را بپوشانند، می توانیم بگو ییم که این دو شکل با یکدیگر هم نهشت اند.تهیه مجموعه کامل در mihanmaktab.com09135748409

دیدگاه کاربران