برگزاری دوره آموزشی پرورش در شهر شما

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در صورتی که می خواهید در شهر شما این کلاس ها برگزار شود لازم است که یک مکان برای کلاس های تئوری و یک سالن جهت آموزش عملی وجود داشته باشد.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/201-doreh.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران