خشک کن انجمادی

خشک کن اشراق صنعت
منتشر شده در 04 شهریور 1398

https://dryerco.com/portfolio/freez-dryer


دستگاه خشک کن انجمادی یا تصعیدی -این دستگاه با عاری از رطوبت نمودن و فریز کردن مواد و بعد از آن افت فشار بر روی ماده ( به علت تصعید شدن حلال) این کاررا انجام میدهد.09227348815

دیدگاه کاربران