آواز خوانی گوشنواز صفر آقا؛ خربزه فروش اردبیلی

بامزه ترین ها
منتشر شده در 10 مرداد 1396

صفر آقا خربزه فروش اردبیلی در خیابان هنگام میوه فروشی زیر آواز می زند و استعداد حیرت انگیزی در موسیقی دارد.

دیدگاه کاربران