دانستنی های کد اقتصادی

آریانی
منتشر شده در 18 آبان 1396

صدور صورتحساب کلیه مشمولین نظام ارزش افزوده مکلفند که در قبال عرضه کالا و خدمات مشمول این قانون ، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که از طرف سازمان امور مالیاتی اعلام میگردد ، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج نمایند و در مواردی که از ماشینهای فروش استفاده می شود ، نوار ماشین جایگزین صورتحساب میگردد .

دیدگاه کاربران