رئیسی: تورم تک رقمی امکان پذیر است

انتخاب 1400
منتشر شده در 07 خرداد 1400

نامزد انتخابات ریاست جمهوری:


🔹کاهش تورم با افزایش تولید و برنامه ریزی امکان پذیر است


🔹یک از مسائلی که مدنظر دارم تیم اقتصادی هماهنگ است.


🔹یکی از مشکلاتی که الان کشور با آن مواجه است تیم اقتصادی ناهماهنگ است که هر بخش آن یک صدایی دارد.


🔹کاهش تورم به تورم یک رقمی امکان پذیر است.

دیدگاه کاربران