نصب نخستین گوی شناور پایانه نفتی جاسک

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 29 اسفند 1399

نخستین گوی شناور (SPM) صادراتی پایانه نفتی جاسک با ظرفیت طراحی 7 هزارمترمکعب در ساعت نفت ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ظهر روز پنج شنبه 28 اسفند 99 توسط شناور سی مستر در موقعیت فراساحلی این پایانه در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان نصب و وارد مرحله راه اندازی شد.

دیدگاه کاربران