برگزاری مراسم اربعین منوط به موافقت دولت عراق

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 شهریور 1400

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری مراسم اربعین حسینی را منوط به موافقت دولت عراق و اعلام شرایط پذیرش زوار از جانب این کشور دانست.

دیدگاه کاربران