اهدای انگشتر منقش به تصویر سردار سلیمانی و شهدای مقاومت

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 11 تیر 1400

اهدای انگشتر منقش به تصویر سردار سلیمانی و شهدای مقاومت

دیدگاه کاربران