زلزله سیاسی در کابینه دولت انگلیس

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 تیر 1397

«جرمی کوربین» رهبر حزب مخالف دولت انگلیس در پی استعفای ناگهانی وزیر خارجه و وزیر مسئول برگزیت، کناره گیری نخست وزیر این کشور را خواستار شد.

دیدگاه کاربران