تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با افزایش قیمت خودرو

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 اردیبهشت 1397

تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با افزایش قیمت خودرو


صحبت های باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس پیرامون دپو کردن خودرو توسط خودروسازان و بررسی گران شدن قیمت خودرو

دیدگاه کاربران