سهم دولت از پرسپولیس به زیر 50 درصد می‌رسد

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 29 خرداد 1401

گفتگو با امیرعلی حسینی مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس

دیدگاه کاربران