یک جهادگر به تمام معنا...

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 04 بهمن 1400

بعضی خیال میکنند آن انسانی که در میدان جهاد فی سبیل ا لله حضور فعال دارد نمیتواند اگر زن است یک زن خانه باشد با وظایف مادری با وظایف همسری با وظایف کدبانویی خانه...


رهبر انقلاب

دیدگاه کاربران