کلیپ روز دانش آموز همراه با سرود

ترندباشی
منتشر شده در 12 آبان 1401

کلیپ جشن روز دانش آموز همراه با سرود و آهنگ مخصوص روز دانش آموز مناسب برای کلاس مجازی

همکاران میتوانند تصاویر یا فیلم های دانش آموزان خود را با استفاده از کمتاسیا یا اینشات در قسمت پرده سبز قرار داده و استفاده نمایند

green screen album for kids

green screen back ground

دیدگاه کاربران
<