اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینیحرم مطهر رضوی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 14 مرداد 1401

ز فرط گریه نایم ضخمه مادر

دلم چشمم صدایم ضخمه مادر...

دیدگاه کاربران