گفتگو با نخستین ایرانی که واکسن کرونا را دریافت می کند

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 02 آبان 1399

گفتگو با نخستین ایرانی که واکسن کرونا را دریافت می کند

دیدگاه کاربران