کارتون سینمایی شهر موشها یک با زیرنویس انگلیسی

کانال کارتون لند crtoonland@
منتشر شده در 08 دی 1399

یک گربه سیاه که موش ها به آن «اسمشو نبر» می گفتند به شهر موش ها حمله می کند. بخاطر همین موش ها تصمیم می گیرند به یک شهر دیگر روند. قرار می شود پدرها و مادرها از راه سخت و کوتاه بروند تا شهر را آماده کنند ولی بچه ها با معلم و آشپزباشی راه طولانی تر را انتخاب می کنند....تکنیک: عروسکی نمایشیسال ساخت: 1364عوامل تولیدکارگردانان: مرضیه برومند محمدعلی طالبینویسنده: احمد بهبهانیمشاور: مسعود جعفری جوزانیتهیه کننده: بنیاد سینمایی فارابیمحصول: بنیاد سینمایی فارابیفیلمبردار: محم

دیدگاه کاربران
<