گیرکردن دزد در کانال کولر / نهاوند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 آبان 1399

به گزارش رکنا یک سارق گرفتار در کانال کولر یک آپارتمان توسط عوامل آتش نشانی و پلیس شهرستان نهاوند از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.


شب گذشته (چهارشنبه) یک سارق که در کانال کولر یک آپارتمان گرفتار شده بود توسط عوامل آتش نشانی و پلیس شهرستان نهاوند از مرگ حتمی نجات پیداکرد .

دیدگاه کاربران