خطرناکترین عنکبوت جهان | سم کشنده و دافع تضمینی عنکبوت

آریا سم
منتشر شده در 27 شهریور 1399

اگر تصور می کنید عنکبوت ها موجودات بی آزاری هستند تصور اشتباهی از این جانوران دارید. عنکبوت های شتری گونه هایی هستند که خویشاوندی نزدیکی با عقرب ها و عنکبوت ها دارند و به همان اندازه نیز خطرناک هستند. سم قوی کشنده عنکبوت میهن سم را می توان برای ریشه کنی انواع گونه های عنکبوت نظیر عنکبوت شتری خطرناک مورد استفاده قرار داد. 09145562020 - 04432251817 www.mihansam.com

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.