منصرف شدن حیوانات درنده از خوردن کرکس

رنگین کمان
منتشر شده در 21 دی 1396

در این کلیپ کرکس بعد از اینکه گرفتار شیر میشه خودشو به مردن میزنه و در آخر شیر به تصور مردن کرکس بیخیالش میشه و ..

کلا حیوانات درنده از خوردن کرکس خودداری میکنن به خاطر بوی گندش , حتی کفتار.

دیدگاه کاربران