مسواک زدن فضانورد در خارج از جو زمین!

صبا
منتشر شده در 20 مرداد 1399

مسواک زدن در فضا حتی از انجام کار شماره یک و دو هم سخت تره!😳😁

دیدگاه کاربران