سخنرانی رهبر معظم انقلاب به مناسبت رحلت امام خمینی (ره)

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 خرداد 1399

سخنرانی رهبر معظم انقلاب به مناسبت رحلت امام خمینی (ره)


بیانات کامل مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد

دیدگاه کاربران