پخش خودکار بعدی

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ خراسانی 10

شبکه دانایی شبکه دانایی

اندرزهای جاودانه فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی (بنیانگذار فلسفه اردیسم orodism ) برگرفته از کتاب سرخ


((فرهنگ باید دربرگیرنده انسان دوستی آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))


((آدم های مهربان هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))


((آگاهی تنها راه رسیدن به آزادیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))

تاریخ انتشار 11 / 04 / 1399
دسته‌بندی آموزشی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.