قیمت پایانی و آخرین معامله

mzellinia
منتشر شده در 11 تیر 1399

جهت شرکت در #دوره_جامع_بورس محمد ظلی نیا و اموزش و یادگیری بیشتر سرمایه گذاری بورس و سود مالی میتونید دایرکت بدید


اموزش و مشاوره بازار بورس

دیدگاه کاربران