چرا دست زدن به انسان مرده غسل دارد اما حیوان مرده نه؟!

کلیپ های مذهبی
منتشر شده در 12 مرداد 1399

پاسخ به احکام در شبکه جهانی ولایت

دیدگاه کاربران