معرفی و کاربردهای مصالح هوشمند ساختمانی

اکوملک
منتشر شده در 12 مرداد 1399

یکی از جالب ترین مصالح ساختمانی هوشمند مصالح هوشمند دما واکنشی است که در برابر تغییرات دمایی محیط اطراف از خود واکنش و تغییر رنگ می دهند. البته این تغییر برگشت پذیر است. مهم ترین کاربرد آن ها در ساخت ترموستات های گرمایشی می باشد.


برای آشنایی با انواع مصالح هوشمند شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.


https://ecomelk.com

دیدگاه کاربران