خرید آپارتمان در نزدیکی دریا در غازیان بندرانزلی

ملک مانا
منتشر شده در 22 تیر 1399

مجموعه ملک مانا در قالب یک استارت آپ نوپا در حوزه معرفی نقد و برسی و انتخاب صحیح ملک فعالیت خود را آغاز نموده است. خط مشی اصلی ملک مانا ارائه دقیق و واقعی ملک به متقاضیان گرانقدر میباشد. 


0134402


A4007

دیدگاه کاربران
<