استقبال از فاطمه عبادی قهرمان "عصر جدید" در اهواز

میرادو
منتشر شده در 04 شهریور 1398

فاطمه عبادی هنرمند خوزستانی ،قهرمان برنامه تلویزیونی عصر جدید توسط هم استانی های خود مورد استقبال قرار گرفت

دیدگاه کاربران