اهمال کاری کلیپ انگیزشی

ذهن کوک
منتشر شده در 16 مهر 1398

اگر هر روزتان را در حال تلف کردن هستید باید همین حالا همین حالا به خودتان بیایید و برای زندگی تان هدفتان برنامه و لیست کارها بچینید و از لحظه لحظه تان استفاده کنید


https://zehnekook.com/motivational-neglect/

دیدگاه کاربران