اهمیت اصلاح مدیریت مراتع و تاثیر اقلیم بر انتخاب شاخه ی پرورش

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

مراتع کشور ما بیشتر مخصوص پرورش دام هایی مانند بز و شتر است و این موضوع برای پرورش خیلی پر اهمیت است. متاسفانه فرهنگ استفاده از بز و شتر که بومی کشور ما هستند مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز تقاضای مردم بیشتر به سمت پرورش اقلامی که کمتر با محیط زیست ما سازگار هستند مانند گوسفند است


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/463-ahamiat-marate.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران