آیا نژاد های وارداتی بهتر از نژادهای بومی بودند؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

هر نژادی اقلیم خاص خودش را دارد و در آن اقلیم می تواند حداکثر بهره وری را داشته باشد.دام وارداتی می تواند از لحاظی مفید باش اما باید مراقب بیماری ها آن ها نیز بود. در این ویدئو بیشتر با این عوامل آشنا خواهید شد


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/462-nejad-varedati.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران