آموزش زناشویی/در رابطه جنسی یکدیگر را قضاوت نکنید

روانشناسی برتر
منتشر شده در 18 شهریور 1398

در رابطه جنسی خواسته ها و انتظارات خود را بدون ترس از قضاوت شدن بیان کنید. توصیه های خانم حلیمه باصفت مشاور و روانشناس را در این کلیپ ببینید

دیدگاه کاربران
<