جوجه گردان فلکی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی
منتشر شده در 28 آبان 1398

جوجه گردان فلکی چندکاره موارد استفاده می توان برای سوسیسجوجهگوشت استفاده کرد.

دیدگاه کاربران