بیانات کامل رهبر معظم انقلاب در روز نیمه شعبان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 فروردین 1399

بیانات مقام معظم رهبری در نیمه شعبان


سخنرانی کامل تلویزیونی رهبر معظم انقلاب در روز نیمه شعبان

دیدگاه کاربران