واکنش خواهران دوقلوی ۲۳ماهه به انیمیشن frozen

هایپ
منتشر شده در 11 شهریور 1396

واکنش این خواهران دوقلوی ۲۳ماهه در فیلادلفیا به انیمیشن Frozen حسابی رسانه ای شده است.

ادای نقش ها را درمی آورند بدون اینکه چیز خاصی بفهمند!

دیدگاه کاربران