قویترین علف کش نخود | علف کش لنتاگران

آریا سبز
منتشر شده در 22 فروردین 1398

علف کش Lentagran برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع نخود بسیار مناسب می باشد و بهترین گزینه برای کنترل علف های هرز مقاوم به علف کش هاست.این علف کش از نوع تماسی و انتخابی است و به صورت پس رویشی اثر می نماید.از طریق برگ علف های هرز جذب می شود و از طریق جلوگیری از انجام فتوسنتز اثر خود را اعمال می کند.در نهایت برگ های علف های هرز خشک شده و از بین می روند.


www.ariasabz.com


شماره تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.