سخنگوی قوه قضائیه: افرادی در رابطه با سقوط هواپیما بازداشت شدند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1398

اسمائیلی سخنگوی قوه قضائیه: افرادی در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشت شدند.

دیدگاه کاربران