تصاویر خیره کننده ای از کشور بلغارستان !

شگفتانه
منتشر شده در 18 دی 1398

مردمی که با تکان دادن سرشان به چپ و راست کلمه بله را می گویند. زبان اشاره ای برعکس مردم جهان دارند. می خواهیم درباره بلغارستان که ارزان ترین کشور اروپایی است کلیپی را برای شما به نمایش بگذاریم

دیدگاه کاربران