ترجمه همزمان کنفرانس بین المللی ISME2018 توسط نادر نامداران

ترجمه همزمان در تهران- تیم ترجمه همزمان کنفرانس نادر نامداران

مترجمرتمنادر نامداران مترجم همزمان بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران, همایش مکانیک, ISME, ISME2018, انجمن مهندسان مکانیک ایران, دانشگاه سمنان.


Nader Namdaran the Simultaneous Persian <<>>English Interpreter for ISME2018 ("26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers”)


#نادر_نامداران


#مترجم_همزمان_کنگره


#مترجم_همزمان_هتل_اسپیناس_پالاس


#مترجم_همزمان_هتل_پارسیان_آزادی


#مترجم_همزمان_هتل_پارسیان_اوین


#مترجم_همزمان_صدا_سیما


#مترجم_همزمان_سالن_اجلاس


#مترجم_همزمان_برج_میلاد

دیدگاه کاربران