عاشقان رضا(ع) بهر شفا آمده اند ...

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 دی 1401

گزارشی از چهاردهمین اردوی جهادی "نذر شفا" که توسط خادمیاران رضوی در حوزه سلامت به مرکزیت روستای "گیامی" از بخش رضویه مشهد مقدس برگزار شد.

دیدگاه کاربران