متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران بیش از 36 میلیون

اخبار تماشایی
منتشر شده در 27 خرداد 1401
دیدگاه کاربران