خرید آپارتمان در غازیان بندرانزلی

ملک مانا
منتشر شده در 16 شهریور 1399

مجموعه ملک مانا در قالب یک استارت آپ نوپا در حوزه معرفی نقد و بررسی و انتخاب صحیح ملک فعالیت خود را آغاز نموده است. خط مشی اصلی ملک مانا ارائه دقیق و واقعی ملک به متقاضیان گرانقدر میباشد.


0134402


a3594

دیدگاه کاربران