بارش شدید تگرگ در اهواز

خبر از ما
منتشر شده در 27 آذر 1399

هم اکنون بارش شدید تگرگ در اهواز

دیدگاه کاربران