گروگان گیری در قم

خبر از ما
منتشر شده در 23 آذر 1399

شاهدان عینی گفتند که یک فرد که سابقه بریدن گوش های یک کودک از خانواده دختر مورد علاقه خود دو سال حبس و اخیرا نیز قتل همسر برادرش را در کارنامه داشته حین فرار از چنگ پلیس چند نفر را در یک دستگاه اتوبوس در شهرک ولیعصر قم به گروگان گرفته است.

دیدگاه کاربران