فروش سم قارچ کش ولوم

طلا
منتشر شده در 26 شهریور 1399

ولوم ترکیب جدید بایر آلمان است که با مواد موثری فلوپیرام از گروه پیریدینیل اتیل بنزامید می باشد . نماتدکش ولوم با اختلال در زنجیره تنفسی میتوکندری نماتدها مانع از تنفس و موجب مرگ آنها می شود.ارسال به سراسرکشور جهت سفارش محصول تماس حاصل فرمایید .09146896697-09058174793

دیدگاه کاربران