تصاویری از تظاهرات مردم ترکیه و درخواست برای استعفای اردوغان

شگفتانه
منتشر شده در 02 آذر 1400
دیدگاه کاربران