قطع برق مجدد برق در برخی شهرها !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1399

قطع برق مجدد برق در برخی شهرها !

دیدگاه کاربران