حزب گرایی را کنار بگذارید و به تهدید قتل ما واکنش نشان دهید!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1400

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در دولت ترامپ: حزب گرایی را کنار بگذارید و به تهدید قتل ما توسط ایران واکنش نشان دهید...

دیدگاه کاربران