شوش همچنان در وضعیت قرمز

اخبار تماشایی
منتشر شده در 20 فروردین 1400

وضعیت قرمز کرونایی در استان خوزستان همچنان بعد از چند هفته ادامه دارد و شیوع ویروس در روزهای اخیر رشد کم‌سابقه‌ای داشته است. در حال حاضر 16 شهر خوزستان از جمله اهواز شوش اندیمشک دزفول خرمشهر آبادان رامهرمز و ماهشهر در وضعیت قرمز هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید در حال حاضر هیچ نقطه کم‌خطری در استان خوزستان نداریم/این وضعیتی است که در اغلب نقاط کشور طی روزهای اخیر مشاهده تصاویر این ویدئو مربوط به سطح شهر بیمارستان و آرامستان شهر شوش در نیمه نخست فروردین امسال است.

دیدگاه کاربران