رمدسیویر نجات‌ بخش از کرونا یا بی‌ فایده؟

کاوشگر
منتشر شده در 03 مرداد 1400

رمدسیویر داروی نجات‌بخش بیماران کرونایی در ایران شده است حتی بیمارستان میلاد چادرهایی برای تزریق سرپایی رمدسیویر راه انداخته اما سازمان بهداشت جهانی در مقاله ای مصرف رمدسیویر را برای درمان کرونا بی‌تاثیر می‌داند. با این حال پزشکان ایرانی همچنان به آن اعتقاد فراوانی دارند.

دیدگاه کاربران